Vad kan DU göra för att hjälpa din förening?

Styrelsen arbetar konstant med att fortsätta se över befintliga avtal, och i vissa fall byta till billigare (men kvalitetsmässigt inte sämre) leverantörer för vissa tjänster.

Vi arbetar också aktivt med att vi boende ska försöka lösa vissa uppgifter själva och tillsammans, som t.ex. städning av cykelförråden och andra allmänna utrymmen i samband med städdagar. På detta sätta kan vi spara en hel del pengar, och därmed hålla avgifterna nere.

Vi vill nu som ett nästa steg försöka ta ytterligare hjälp från alla boende. Om du sitter på någon kunskap eller några kontakter som du tror kan komma föreningen till hjälp – snälla hör av dig. Det kan t.ex. röra sig om praktisk kunskap/behörighet, inom t.ex. el, VVS eller andra områden som juridik, ekonomi, revision m.m. Eller har du kanske kontakter inom ett städbolag eller ett bolag som arbetar med planering av utemiljön? Stort som smått tas tacksamt emot.

Du förbinder dig inte till någonting, men det kan vara bra för oss i styrelsen att veta vem som eventuellt kan hjälpa till om någonting dyker upp i framtiden.