Byte av portkoderna till våra trapphus

Som ett led i styrelsens systematiska säkerhetsskyddsarbete i föreningen så byter föreningen portkoderna till våra trapphus.

Den 1 november 2022 byter föreningen koderna. Portkoden vid husens entréer fungerar mellan kl. 07:00–22:00, därefter gäller nyckel eller nyckelbricka för att ta sig in i trapphusen.

Avisering om vilken kod som gäller för ditt trapphus har genomförts till samtliga medlemmar från vår tekniska förvaltare, Loudden, som hanterar bytet av koden.