Lekplatsbesiktning utförd

Alla fastighetsägare i Sverige har ett ansvar för att utrustningen på lekplatser är säker och det gäller oavsett tillverkningsår. Vår tekniske förvaltare har i höst utfört en lekplatsbesiktning och föreslagit ett antal små justeringar. Det åtgärdsarbetet är beställt och kommer att utföras inom kort.