Översyn av avtalet gällande föreningens Tripple Play-tjänster och elavtal

Styrelsen har påbörjat ett arbete med en översyn av föreningens Tripple Play-tjänster (TV, Bredband & Telefoni) och elavtal. Föreningen har sedan 2015 ett gruppanslutningsavtal med Telenor AB för TV, Bredband & Telefoni och ett gruppanslutningsavtal med Vattenfall AB gällande elen. Dessa avtal ses nu över och även offerter från andra aktörer kommer att tas in. Styrelsen återkommer efter årsskiftet med sitt resultat av den analysen.