Avtal med Laddaccess

Styrelsen har tecknat avtal med Laddaccess Sverige AB om elbilsladdare för våra garage. Beslutet omfattar omsättning av befintliga och installation av nya elbilsladdare i garagen.

Avtalet med Laddaccess innebär i korthet att Laddaccess bekostar och etablerar elbilsladdare i vår förening efter behov. Elbilsladdarna hyrs därefter ut till bostadsrättsägarna eller externa hyresgäster som önskar elbilsladdare genom ett avtal direkt mellan bostadsrättsägaren/extern hyresgäst och Laddaccess.

Med detta upplägg kan föreningen anpassa antalet laddare i garagen succesivt efter behov och föreningen behöver alltså inte investera i en fullskalig egenägd elbilsladdinfrastruktur.

Arbetet med att påbörja installationer förväntas börja efter årsskiftet under januari månad 2023. Fram till dess påbörjar styrelsen, i samarbete med Laddaccess, det förberedelsearbete som krävs för att installationsarbeten m.m. ska kunna genomföras.

Styrelsen återkommer i januari 2023 med mer information om hur uppgraderingen av elbilsladdarna ska hanteras rent praktiskt, priser m.m.