Föreningens budget 2023 är beslutad

Styrelsen är nu klar med budgeten för nästa år och har enhälligt fastställt budgeten för 2023. Vi strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs vi ska inte göra minusresultat men inte heller ett stort överskott.

Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen sedan tidigare beslutat om att höja årsavgifterna och garageavgifterna med fem procent från och med den 1 januari 2023.

Styrelsen kommer att noga följa omvärldsutvecklingen det första kvartalet 2023 och har, vid behov, god beredskap att ytterligare justera årsavgifterna under 2023.

Avslutningsvis kan det konstateras att föreningens ekonomi, trots omvärldsutvecklingen och därav föranledda kostnadsökningar, fortfarande är god.