Fortsatt god ekonomin i föreningen trots omvärldsutvecklingen

En strategisk översyn av föreningens ekonomi gjordes i samband med budgetarbetet för 2023 och föreningen har en fortsatt stabil ekonomisk situation. Styrelsen strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs. att undvika såväl minusresultat som stora överskott.

Vid det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att höja avgiften för varmvatten med fem procent från och med den 1 april 2023. Övriga avgifter är i nuläget oförändrade.

Följande avgifter har föreningen januari 2023:

Årsavgift lägenhet: 545 kr/kvm (medelvärde) oförändrad
Hyra garageplats: 890 kr/mån, oförändrad
Bredband: 210 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 68,33 kr/kbm Kommande höjning 5 %
1/4 2023
El: 3 kr/kWh oförändrad
Pantsättningsavgift: 535 kr (1 % pbb) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 338 kr (2,5 % pbb) justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift: 446 kr/mån (1/12*10 % pbb) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad

Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr (2023: 48 300 kr).