Full fart framåt!

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten inom föreningen är startade.

Styrelsens arbete med utvärdering av offerter för nyinstallation av belysning i föreningens allmänna utrymmen pågår. Bytet av belysning kommer att påbörjas senare i år.

Efter analys av inkomna offerter från olika leverantörer beslutade styrelsen att fortsätta med Telenor som leverantör för föreningens Triple Play-tjänster. Förhandling om nytt avtal med Telenor pågår, men klart redan nu är att bredbandshastigheten kommer att öka och att routrar kommer att bytas ut för alla lägenheter. Priset för Triple Play-tjänster ändras inte. Styrelsen återkommer med information om vad det nya avtalet exakt innebär inom kort.

Under det senaste styrelsemötet analyserades föreningens underhållsplan. Arbete med att uppdatera underhållsplanen har initierats och kommer att ske i samråd med föreningens tekniska förvaltare. Vissa underhållsarbeten kommer att genomföras under året och den nya underhållsplanen kommer att gälla för åren 2024 till 2054, där bland annat underlag från statusbesiktningen i juni 2022 ligger till grund.

Styrelsen fortsätter även med planering för kommande ommålning av garagen (som preliminärt genomförs i april 2023), kommande vårstädning samt för kommande ordinarie föreningsstämma i maj 2023.

Styrelsen fortsätter således med ambitionen att göra Brf Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Järvastaden.