Avgiftshöjning för varmvatten

Vid styrelsemötet i januari 2023 beslutade styrelsen att höja avgiften för varmvatten med fem procent från och med den 1 april 2023. Övriga avgifter är i nuläget oförändrade. Det innebär att varmvattenavgiften är 68,33 kr/kbm.