Ett stort TACK

– till alla er som kom på extra föreningsstämman!
Den 29 mars genomfördes en extra föreningsstämma med cirka 13 medlemmar närvarande. Den extra föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog sitt förslag enligt utskickad kallelse med agenda och förslag till beslut.
  • På extrastämman beslutades enhälligt att, med ändring av stämmobeslut den 17 augusti 2022, välja Ingela Andersson (vid LR Revision och Redovisning) personligen som föreningens revisor samt Matz Ekman (auktoriserad revisor) som revisorssuppleant.
– till alla er som kom på ”vårstädningen”!
Den 29 mars genomfördes en ”vårstädning” med cirka 15 medlemmar närvarande. Nu är våra trapphus på entréplan, hissar, cykelrum och barnvagnsrum städade och fina. Därmed bidrog alla som var med till att hålla föreningens kostnader nere. Styrelsen svarade även på frågor från medlemmarna innan städningen.

– till alla er som skottat och sopat snö utanför respektive port!
Så trevligt och till nytta för alla som bor i och besöker vår förening.
Styrelsen hoppas att det kommer fler engagerade medlemmar till föreningsstämman i maj och höststädningen efter sommaren. Ett utmärkt tillfälle att få träffa och få ansikten på de som bor i vår fina förening samt byta ett par ord med styrelsen.