Fortsatt god ekonomin i föreningen trots omvärldsutvecklingen

En strategisk översyn av föreningens ekonomi gjordes i samband med budgetarbetet för 2023 och föreningen har en fortsatt stabil ekonomisk situation. Styrelsen strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs. att undvika såväl minusresultat som stora överskott.

Vid senaste styrelsemötet beslutades att föreningen amorterar 500 000 kronor i år på våra gemensamma krediter.