Ommålning och ny belysning i garagen

Garagemålningen som genomförts av STIL Måleri AB är klar. Nu har vi fina ommålade garage. Detta underhållsarbete skulle ha utförts 2026 men tack vare vår goda ekonomi har detta arbete tidigarelagts med tre år.

Belysningen har samtidigt bytts ut i garagen av Imperio el AB. Nu har vi bättre och energieffektivare belysning i garagen.