Höst!

Det har varit lite tomt i föreningen i sommar så vi önskar alla välkomna hem efter semestrarna. Mycket händer i vår omvärld och inom föreningen.

Snart är hösten här med förhoppningsvis härliga soliga höstdagar. Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren och har rivstartat sitt arbete. Styrelsen har även deltagit i det återkommande trygghetsmöten som Järvastaden AB anordnar varje kvartal. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev om det.

Styrelsen har nu efter sommaren startat en genomgång av olika avtal, föreningens underhållsplan, planering för budgetarbete 2024 och granskning av olika rutiner för att eventuellt uppdatera trivselregler eller information på föreningens hemsida.