Föreningens ekonomi är fortsatt god men utmanas av omvärldsutvecklingen

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2024 i december. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans. Föreningen har ansökt och fått beviljat ett elprisstöd. Stödet baseras på elförbrukningen under oktober 2021 till september 2022. Analys pågår inom styrelsen om och hur stödet ska användas. Styrelsen återkommer om det.

Som styrelsen tidigare meddelat är föreningens ekonomi starkt påverkat av bland annat högre taxebundna kostnader, inflation och räntor.

Det kommer sannolikt innebära att avgifterna kommer att behöva höjas för 2024. Vad som redan är klart är en beslutsavsikt om att höja avgifterna för bredbandet och TV. Den avgiften har varit oförändrad sedan föreningen bildades 2012.