Föreningen har en stabil ekonomisk situation men utmanas av omvärldsutvecklingen

Föreningens årsavgifter och andra intäkter täcker samtliga kostnader inklusive avskrivning och avsättning till underhållsfonden. En osäkerhet finns dock kring högre taxebundna kostnader, inflation och räntor. Styrelsen följer noga utvecklingen.

Mot denna bakgrund gör styrelsen bedömningen att det troligen kommer att vara nödvändigt att höja årsavgifterna och garageavgifterna från och med den 1 januari 2024. Mer detaljer kommer efter att styrelsens är klar med sitt budgetarbete för 2024.

Styrelsen har fyllt på vårt ”ekonomiska magasin” från skattekontot

En glädjande nyhet är att styrelsen har kontrollerat saldot för föreningens skattekonto hos Skatteverket. Genom åren har olika momstransaktioner mm samlat på sig och tillsammans med det elprisstöd som föreningen tidigare erhållit fanns cirka en halv miljon kronor på skattekontot!

Denna summa har styrelsen tagit hand om och flyttat över den från skattekontot till föreningens transaktionskonto hos vår ekonomiska förvaltare, SBC. Detta innebär att vi rejält fyllt på föreningens ”ekonomiska magasin”.

Detta ekonomiska tillskott till föreningen kan potentiellt leda till att antigen så höjs inte årsavgifterna lika mycket som planerat (efter budgetanalysen) för 2024 eller så kommer alla i föreningen att erhålla någon annan form av ekonomisk kompensation, exempelvis tillfällig lägre månadsavgift för en hel eller halv månad under nästa år. Notera. Inga beslut är fattade utan förutsättningarna för en form av ekonomisk kompensation kommer att analyseras noggrant i samband med budgetarbetet.

Höjning av debiteringen för TV och bredband kommer att genomföras

En sak är redan klar. En analys av föreningens kostnader kopplat till TV och bredband har gjorts. Resultatet av den analysen pekar på att en höjning aldrig har genomförts sedan föreningen bildades 2012, utan har legat kvar på 210 kronor för varje lägenhet. Sedan nytt avtal både 2015 och 2023 med Telenor AB har avgifterna höjts för föreningen men inte för medlemmarna. Nu måste en sådan prishöjning genomföras från den 1 januari 2024. Styrelsen återkommer senare i höst med mer detaljer.

Justering av elprisdebiteringen

Styrelsen genomför även en kontinuerlig analys av elprisdebiteringen och följer elprisutvecklingen noggrant. För närvarande tar föreningen 2,4 kronor/kwh (exklusive moms). Sedan sommaren har Sverige allt lägre elpriser och troligen kommer framtida elpriser att vara lägre jämfört med förra vintern. Analys pågår för att eventuellt justera ner elprisdebiteringen. Styrelsen återkommer senare i höst med mer detaljer.