Sortering och insamling av matavfall i föreningen under nästa år

Från 1 januari 2024 blir det obligatorisk för alla hushåll och verksamheter i Sverige att börja sortera ut och återvinna matavfall. Den som äger en fastighet ansvarar för att ordna en plats för matavfallsinsamlingen.

Föreningen sorterar för närvarande inte ut och återvinner inte matavfall och saknar just nu helt förutsättningar för insamling för matavfall vilket så har varit sedan föreningen bildades och blev färdigbyggd 2012. Föreningens har en avfallsplan och delar av den finns publicerad på föreningens hemsida med därtill information om Solna stads sorteringsguide. Kolla gärna den.

Vad händer nu?

Styrelsen har tagit fram en arbetsplan för att kunna samla in matavfall inom föreningen. Denna arbetsplan beslutades av styrelsens på senaste mötet.

Föreningens arbetsplan för insamling av matavfall innehåller korthet:

1) Styrelsen kontaktar Solna stad för rådgivning och konsultationer samt ansöker om dispens för att undersöka och planera för möjligheterna att komplettera föreningens sopbehållare för restavfall med en (eller två) underjordiska sopbehållare för insamling av matavfall.

2) Efter rådgivning och konsultationer med staden kommer styrelsen ta in offerter för byggnation av en (eller två) sopbehållare för matavfall bredvid föreningens befintliga underjordiska sopbehållare.

3) Utvald entreprenör installerar en (eller två) sopbehållare avfallsbehållare för matavfall.

Förhoppningsvis har vi en permanent långsiktig insamling av matavfall inom föreningen någon gång under våren 2024. Styrelsen återkommer senare i höst med mer detaljer.