Full fart framåt!

Styrelsen har haft sitt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten är startade.

Styrelsens arbete med föreningens systematiska säkerhetsskyddsarbete försätter. Brytskydd kommer att installeras på flera dörrar i föreningen inom kort. Arbetet med att uppdatera underhållsplanen har initierats och kommer att ske i samråd med föreningens tekniska förvaltare.

Vissa underhållsarbeten kommer att genomföras under året och den nya uppdaterade underhållsplanen kommer att gälla för åren 2025 till 2055, där bland annat underlag från statusbesiktningen i juni 2022 ligger till grund. Planeringen för kommande matavfallsinsamling, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), cykelresning och städdag har också startats.

Styrelsen beslutade även på senaste mötet om ett nytt avtal med föreningens nuvarande tekniska förvaltare, Loudden. Det nya avtalet innebär bland annat att Loudden kommer utföra tätare ronderingar i fastigheten – varje vecka i stället för som tidigare var fjortonde dag.

Styrelsen fortsätter således med ambitionen att göra föreningen till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Järvastaden.