Systematiska säkerhetskyddsarbete försätter

Brytskydd kommer att installeras på flera dörrar i föreningen inom kort. Det är Johanssons Smide AB (Js) som kommer att utföra arbetet under veckorna 10/11/12.