Insamling av matavfall – vad händer just nu?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att föreningen medges dispens från kravet att sortera ut bioavfall i form av biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall till och med den 31 december 2024.

Nu fortsätter arbetet med att hitta lösningar för insamling av matavfall. Styrelsen har haft konsultation och rådgivning med staden om olika lösningar. Styrelsen har startat arbetet med att ta in offerter. Styrelsen återkommer senare under året med mer information om hur arbetet går.