Årets första trygghetsmöte i Järvastaden genomfört

I slutet av januari samlades åter alla trygghetsambassadörer som representerar boende i områdets föreningar för årets första trygghetsmöte.

Syftet med trygghetsarbetet är att tillsammans verka för en ökad trygghet och genomföra olika förebyggande trygghetsåtgärder. Arbetet leds av projektledare Stefan Engdahl tillsammans med Ann-Sofie Ljungfelt.

Vid trygghetsmötet i januari redovisade initiativtagarna som startat gruppen ”Öppen drogscen, NEJ tack”. Syftet med detta initiativ är att motverka ett problem som är nära oss och kan påverka boende i Järvastaden. Kriminella rekryterar barn och tonåringar ibland på barnens väg till och från skolan men även vid andra tillfällen och genom andra aktiviteter.

På trygghetsmötet redovisade även Ruha Cerrato som driver Skapande verkstad i Järvastaden. Skapande verkstad vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 5 – 15 år och inom verksamheten finns också aktiviteter som syftar till att förebygga drogrelaterade problem. Verksamheten har även utökats med ett samarbete med ungdomstorget i Bagartorp.

Ansvariga för nattvandringsgrupperna berättade om kommande aktiviteter för just deras del av trygghetsarbetet.