Åtgärder efter vatteninträngning genom fasad

Vår tekniske förvaltare. Loudden, tillsammans med olika underleverantörer kommer att genomföra olika åtgärder på vår fasad vid hus 60 inom kort.

Arbetet kommer bland annat att inkludera en byggställning vid fasaden Ställningen kommer att vara klättersäkrad. Frågor om detta arbete hänvisas till Loudden.