Höjning av årsavgift och garageplats från 1 juli

Styrelsen har genomfört en analys vad fortsatta olika kostnadsökningar som exempelvis höjda taxebundna kostnader men framför allt framtida högre räntekostnader innebär för ekonomin i föreningen.

Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt det nödvändigt att höja årsavgifterna och har därför beslutat om att årsavgifterna och garageavgifterna höjs med sju procent från den 1 juli 2024.

Analysen visar dessutom om att föreningen kommer att behöva årsavgiften i framtiden.

Detta är den tredje höjningen i föreningens historia sedan föreningen bildades 2010. Den första höjningen var 2021 med två procent, den andra höjningen, januari 2023, med fem procent.

Föreningens ekonomi ligger alltigenom i linje med föreningens ekonomiska plan som fastställdes 2011 (finns på hemsidan). Enligt den skulle årsavgifterna höjas med två procent varje år.

Bostadsrättsföreningarna i Sverige har i genomsnitt höjt sina avgifter med 11 procent mellan december 2023 och januari 2024. Året innan, vid årsskiftet 2022/2023, steg avgifterna med 10 procent. Det framgår av en ny analys utförd av Nabo, som granskat meddelanden från 2200 bostadsrättsföreningar.