JM påbörjar arbetet med Järvastadens nästa kvarter

JM vill informera att de kommer påbörja produktion under vecka 20, 2024 av deras nästa kvarter med två bostadsrättsföreningar, Kungsliljan och Kattfoten.

JMs nya kvarter kommer ligga längs Järva skjutbaneväg, intill JMs kvarter Strand- och Ängsviolen som är under uppbyggnad. Produktionen kommer pågå från maj 2024 till våren 2027.

JM kommer att starta med markarbeten som består av schakt- och spontarbeten, sprängning för berg och pålning. Innan dessa markarbeten påbörjas utförs en förbesiktning av närliggande fastigheter. Efter avslutade markarbeten utförs en efterbesiktning. Markarbetena planeras pågå året ut (2024).