Insamling av matavfall

Arbetet med en lösning för att kunna samla in matavfall i föreningen har tagit ett stort steg framåt.

På senaste styrelsemötet beslutades vilken leverantör som får i uppgift att planera och installera en sådan lösning. Det är företaget SAN SAC AB. De får i uppgift att i första fasen hantera bygglov gentemot Solna stad för att därefter, i andra fasen, installera en underjordisk behållare vid befintlig underjordiska behållare för restavfall vid hus 58.

Det innebär att föreningen inom kort kommer att uppfylla kravet om insamling av matavfall och därmed kommer alla i föreningen att bidra till lägre kostnader för avfallshanteringen och ett hållbarare samhälle.

Styrelsen återkommer med mer information innan sommaren.