Trygg i Järvastaden och Nattsländan

Händelser i området eller inom föreningen ska rapporteras till föreningens trygghetsambassadör antingen via mejl, trygghet@brfnattslandan.se eller via appen Coyards.

Med appen Coyards, vilket är föreningens digitala grannsamverkan, kan vi i föreningen skapa en större gemenskap, och den blir viktig i vårt gemensamma säkerhetsarbete. Gruppen heter ”BRF nattsländan” och administreras för närvarande av vår vice ordförande.

Coyards skapar förutsättningar för bättre kännedom om alla som bor i föreningen så att vi lär känna varandra lite mer. Det innebär att vi i större utsträckning vet vem som rör sig i och runt våra fastigheter, vilket skapar trygghet.

Sedan en vecka tillbaka finns en ny version av Coyards. Den nya versionen finns nu ute i App Store och Google Play.