Till dig som vattnar på balkonger eller terrassen

Styrelsen vill även på förekommen anledning uppmana alla att när du vattnar dina växter så visa hänsyn till dina grannar nedanför så att inte vatten och jord rinner ner till dem.

Tack för hjälpen!