Fortsatt skärpta allmänna råd i hela landet

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd gäller för hela landet. Styrelsen följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för er vidtagit några försiktighetsåtgärder.

Årets vårstädning kommer inte att genomföras.

Fortsätt att följa myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.