Brandskydd och säkerhet

På förekommen anledning får barnvagnar eller annat inte placeras i gemensamma utrymmen som entréer, trappor och på våningsplan. Räddningstjänsten anser att det utgör en fara och att det kan vara hinder för säker utrymning.

Det är viktigt att inga föremål förvaras i trapphusen då de är klassade som utrymningsväg vid brand. Trapphusen ska vara helt fria från föremål. Detta gäller även dörrmattor. Motivet till det är både ur brandsäkerhetssynpunkt (se ovan) och för att underlätta städningen av trapphusen.

För barnvagnar, cyklar och rullatorer mm finns särskilda rum vid trapphusen. Tänk på att det är absolut förbjudet att förvara motorfordon i cykelrummen.

För mer information om tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö gå in på denna länk.

DinSäkerhet.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.