Översyn och inventering av samtliga nyckelbrickor (taggar)

Styrelsen har inlett ett arbete med att inventera och kontrollera alla nyckelbrickor (taggar) som finns i föreningen. Syftet är att förenkla och förbättra funktionaliteten samt ta bort taggar som inte längre behövs. Styrelsen återkommer efter sommaren med mer information.