Tillfälliga staketet på baksidan borta

Det tillfälliga staketet på våra baksidor är borttaget och ställt i våra förråd. Det var aldrig meningen att det skulle stå så länge. Anledningen är att Solna stad dessvärre avslog vår begäran att sätta upp ett permanent staket på stadens mark. Styrelsen tänker igenom avslaget och återkommer med mer information efter att ha analyserat stadens avslag djupare.