Beslutade åtgärder gällande utomhusmiljön

Styrelsen har beslutat att vår tekniska förvaltare ska åtgärda en del saker gällande utomhusmiljön, vilket vi även informerade om under vårens städdag.

Målning av sittbänkar på fram- och baksidorna är beställt. Gräsmattorna på framsidan kommer att ”renoveras” och i samband med det kommer gräsytorna under balkongerna att ersättas med krossten likadan som redan finns direkt under balkongerna. Påfyllning av sand till våra sandlådor på baksidan kommer även att utföras senare i höst.