Föreningens ekonomi är fortsatt god

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2020 i december. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans.

Den goda ekonomin i föreningen innebär sannolikt att årsavgiften inte behöver höjas för 2020, utan föreningen kan behålla nuvarande nivå på årsavgifterna, vilket är de lägsta i Järvastaden, under förutsättning att inget oväntat inträffar exempelvis oförutsedda händelser och/eller eventuellt ny lagstiftning.