Förändringar i styrelsen – ny ordförande

Foad Hammouni (ordförande) har på grund av flytt från föreningen slutat sitt arbete i styrelsen den 14 december.

Styrelsen kommer att sakna hans engagemang och vi tackar honom för hans arbete och önskar honom lycka till!

Något fyllnadsval behövs inte enligt stadgarna. Styrelsen konstituerade om sig samma dag på sitt ordinarie styrelsemöte och ny ordförande blir Kristian Funk och Richard Stenros blir ny vice ordförande. Båda har betydande erfarenhet av styrelsearbetet då de har suttit på olika befattningar i styrelsen sedan 2012.