Historiskt höga elpriser – men nu väntar prisfall

Föreningen har sedan bildandet år 2012 haft rörligt elpris från Vattenfall, vilket är en strategi föreningen har vunnit på sett till de svängningar elpriserna haft de senaste tio åren.

Bostadsrättshavarna har dock haft ett fast elpris som styrelsen tillsammans med vår ekonomiska förvaltare justerar vid behov. Det senaste året har föreningen haft en utdebitering 1,22 kr/kwh. På så sätt håller föreningen nere elkostnaden samtidigt som det är tryggt för bostadsrättshavarna att veta att elpriset är detsamma under en längre tid oaktat svängningar av elpriset.

Orsakerna till de höga elpriserna i november var låg vindkraftsproduktion, tillfällig isläggning på de större älvarna i norr, höga bränslepriser i Europa samt högre efterfrågan på el. Under december förväntas dock elpriset att stabiliseras när vattenkraften producerar på normal kapacitet igen.

Styrelsen kommer att noga följa utvecklingen av elpriset och har beredskap att teckna olika avtal med fastpris, men det är för tidigt att ändra strategi. Dock kommer styrelsen att se över utdebiteringen av elpris samt varmvatten inför kvartal II 2022.

Ni kan alla följa er elförbrukning och varmvattenförbrukning i nästan realtid, titta gärna på denna sida Information om Värme, varmvatten, ventilation & el