Utökad städning i trapphusen och hissarna

Styrelsen beslutade på senaste mötet att Maries Puts & Städning ska utöka städningen i trapphusen. Det gäller fläckar som ska tas bort på väggar i trapphus och hissar. Denna städning kommer att genomföras fyra gånger per år.