Översyn av föreningens elavtal

Styrelsen har inlett en översyn av föraningens elavtal. Syftet är att gå igenom befintligt avtal och få in offerter på nya elavtal för att minska kostnaderna.