Godkänd Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

Tack alla berörda för ett bra samarbete. Föreningen har nu en godkänd OVK och det resultatet kommer nu att skickas till Solna stad enligt lag.

Majoriteten i föreningen har rengjort samtliga ventilationsdon och då särskilt den i köket. Nästa OVK kommer att genomföras hösten 2025. För mer information om OVK titta under fliken ”Värme, varmvatten, ventilation & el”.