Kommande statusbesiktning i maj/juni

Inför att den 10-åriga byggarantin som går ut i juli 2022 gentemot Skanska så beslutade styrelsen på senaste mötet att under maj/juni kommer en statusbesiktning att genomföras i föreningens allmänna utrymmen.

Statusbesiktning är verktyget för att säkerställa vad som behövs göras vid tvist, konkurs eller som underlag för vidare planering, exempelvis föreningens underhållsplan. Besiktningen kommer att utföras av Besiktningsman.se

Besiktningsman.se bildades 2003 av erfarna besiktningsmän som ett oberoende besiktningsföretag. Deras medarbetare är välutbildade har gedigen erfarenhet från byggsektorn och besiktningsarbete. Deras fokus är att bemöta höga kundkrav på stabilt och sakkunnigt utförande.