Problem och driftstörning med server som hanterar passersystemet

Sedan en tid tillbaka har förningen problem med en server som hanterar passersystemet.

Vår tekniska förvaltare tillsammans med underleverantör har felsökt och de har presenterat alternativ för styrelsen så att funktionaliteten för passersystemet åter kan fungera utan anmärkning igen.

Vad innebär felet?

Driftstörningen innebär att namnändringar inte kan ändras på föreningens elektroniska tavlor i trapphusen. Nya elektroniska brickor kan inte programmeras och ändras vilket får till följd att just nu har föreningen ingen möjlighet att ge nya brickor till garagen.

Felet påverkar inte på något sätt de som redan har elektroniska brickor för blanda annat inpassering till garagen.

Vad händer framöver?

Styrelsen har full förståelse över att denna situation är mycket frustrerande för de bostadsrättsinnehavare som inte kan erhålla exempelvis en elektroniska bricka till garagen just nu.

Styrelsen arbetar intensivt med ärendet tillsammans med vår tekniska förvaltare och med underleverantör för att åtgärda driftstörningen så att servern för passersystemet fungerar fullt ut igen.