Ökad brandrisk när fler kör hushållsmaskiner nattetid

Skenande elpriser har fått allt fler att använda hushållsmaskiner nattetid när elpriset är lägre. Både Elsäkerhetsverket och brandskyddsexperter avråder dock från det och varnar för en ökad risk för allvarliga bränder.

–Vi avråder från att man kör hushållsmaskiner och laddare på nätterna eftersom man ska ha uppsikt över maskinerna när man använder dem. Vi ser ju att apparater som används när de är obevakade leder till större brandspridning och värre resultat med dödsfall och förstörda bostäder, säger brandingenjör Mathias Wikland på Södertörns brandförsvarsförbund.

– Brandvarnaren är ju inte lika snabb som du är själv. Brandvarnaren väntar på att det är tillräckligt mycket rök innan den varnar. Elden kan sprida sig snabbt och så vaknar man, det är rök överallt och man är förvirrad efter sömnen. Det är en farlig situation, säger han.

– Man får titta på kvällar och helger när priserna är lägre och köra apparaterna då i stället och använda de längre energisparande programmen på sin apparat, säger Per Samuelsson på Elsäkerhetsverket.