Nya armaturer gör föreningen redo för ny EU-lagstiftning

Nu fortsätter vårt belysningsprojekt i föreningen vars syfte är att både förbättra och energieffektivisera ljuspunkterna. All belysning utomhus är sedan tidigare klar, och var en del i styrelsens systematiska säkerhetsarbete inom föreningen.

Bytet av armaturer i alla allmänna utrymmen inomhus gör även att föreningen står redo inför ny EU-lagstiftning som träder i kraft senare under 2023. Under året fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden, eftersom de innehåller kvicksilver och inte är lika effektiva som LED-alternativ.

Inom kort har föreningen en belysning som är bättre för miljön, känns säkrare och är billigare i drift. Arbetet utförs av Imperio el AB.