Garageportarna

Styrelsen har noterat att portarna till garagen ibland inte fungerar. Detta har föranlett att jouren från vår tekniska förvaltare ryckt ut i onödan och därtill medfört onödiga merkostnader.

Detta beror ibland på att porten inte riktigt kan stänga, exempelvis på grund av is/snö eller på att dörren, i själva garageporten, inte är ordentligt stängd. Skotta eller borsta gärna bort grus/snö eller is och kontrollera att dörren i själva garageporten är ordentligt stängd så att garageportarna går att stänga.

Alla fordonsägare med parkeringsplats i garagen måste även hjälpa till att kontrollera att garageportarna stängs ordentligt.