Ny skyltning vid infarten till garaget Järva Skjutbaneväg 58

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar om den nya skyltningen som Solna stad har satt upp vid infarten till garaget Järva Skjutbaneväg 58. Den nya skyltningen är till för att underlätta för stadens underentreprenör som tömmer föreningens underjordiska sopbehållare samt att ingen står parkerad och blockerar infarten till garaget hus 56 – 58.

Den nya skyltningen innebär att det är ”Förbud mot att stanna och parkera fordon”. Området är sedan tidigare även markerat med gul heldragen linje vilket också innebär ”Förbud mot att stanna och parkera.”