Är du beredd om krisen kommer?

Solna stad har beredskap för att kunna hantera olika krissituationer som skulle kunna uppstå. Även du som medborgare kan med rätt beredskap hemma klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

En kris kan göra att samhället inte fungerar så som vi är vana vid. Det kan handla om att kommunikationer, el, vatten eller IT drabbas av stora störningar. Solna stads verksamheter jobbar löpande med att på olika sätt förebygga och säkerställa beredskap för olika typer av kriser.

Kommunstyrelsen har antagit en ny handlingsplan för krisberedskap som ska stärka stadens förmåga att hantera samhällsstörningar. Även krisledningsplanen har uppdaterats.

Staden har också tagit fram en nödvattenplan som beskriver hur Solnaborna ska förses med tillfälligt nödvatten, i händelse av en kris.

Preppa för en vecka!
Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Gör en plan för hur du kan ordna med vatten, mat, kommunikation och värme i bostaden under sju dagar. Du kan behöva anpassa efter just ditt hushålls behov och förutsättningar. Finns det något annat du eller dina närstående behöver en vanlig vecka, till exempel mediciner?

När du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva. Du som vanligtvis behöver stöd i vardagen har rätt att få den hjälpen även i en kris, men det kan se annorlunda ut, eller dröja.

Checklista – bra att ha hemma
De här sakerna är bra att ha hemma vid en kris i samhället. Tänk också på vad ni kan dela på och vad ni kan låna av varandra.

 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten.
 • Mat som inte behöver kyl eller frys.
 • Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek som första hjälpen-kit, sårvård och viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar som våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

Läs mer om hemberedskap på msb:s webbplats.

Så kan du prata med barn om läget i världen
På Lilla krisinfo hittar du svar på vanliga frågor om allvarliga händelser som påverkar oss i Sverige. Det kan till exempel vara en översvämning, ett stort strömavbrott, ett krig eller en sjukdom. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom sidan, som vänder sig till barn och unga.

Besök webbplatsen Lilla Krisinfo.