Nytt avtal med Telenor

Föreningen har sedan den 1 april 2023 ett gruppanslutningsavtal med Telenor AB.

Det som inte ingår längre är ”Hemtelefon via bredband eller IP-telefon”. Telenor har slutat att sälja tjänsten till privatkunder. Du som redan har hemtelefon via bredband kan fortsätta använda tjänsten som vanligt.

I avtalet ingår följande:
 • Tv Bas
  • 18 kanaler och 1 playtjänst
  • Telenor Stream
  • Samla och få rabatt
 • Bredband 250/250
  • Ned- och uppladdningshastighet ca 150-250 Mbit/s
  • Lån av ”testvinnande” wifi-router
  • Ingen frakt- eller startavgift
  • Samla och få rabatt
Hur kommer jag igång?

Du beställer din nya router genom att ringa Telenor på 020-222 222. När du fått utrustningen aktiverar du ditt abonnemang. Om du redan är kund hos Telenor förs tjänsterna över automatiskt till gruppanslutningen.

För nya bredbandskunder; surfa in på aktivering.telenor.se och fyll i dina uppgifter.
För nya Tv-kunder; ring 020-222 222 för att aktivera.

Ny vårdcentral i Järvastaden

I slutet av detta år kommer Järvastaden att få en vårdcentral som kommer att drivas av Kry, ett vårdföretag som förutom vård via en app också har fysiska vårdcentraler på åtta platser runt om i Stockholm.

Den nya vårdcentralen kommer att finnas i bottenplanet på adress Järva Skjutbaneväg 29 och beräknas enligt uppgift öppna 1 november 2023.

Full fart framåt!

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten inom föreningen är startade.

Styrelsens arbete med utvärdering av offerter för nyinstallation av belysning i föreningens allmänna utrymmen pågår. Bytet av belysning kommer att påbörjas senare i år.

Efter analys av inkomna offerter från olika leverantörer beslutade styrelsen att fortsätta med Telenor som leverantör för föreningens Triple Play-tjänster. Förhandling om nytt avtal med Telenor pågår, men klart redan nu är att bredbandshastigheten kommer att öka och att routrar kommer att bytas ut för alla lägenheter. Priset för Triple Play-tjänster ändras inte. Styrelsen återkommer med information om vad det nya avtalet exakt innebär inom kort.

Under det senaste styrelsemötet analyserades föreningens underhållsplan. Arbete med att uppdatera underhållsplanen har initierats och kommer att ske i samråd med föreningens tekniska förvaltare. Vissa underhållsarbeten kommer att genomföras under året och den nya underhållsplanen kommer att gälla för åren 2024 till 2054, där bland annat underlag från statusbesiktningen i juni 2022 ligger till grund.

Styrelsen fortsätter även med planering för kommande ommålning av garagen (som preliminärt genomförs i april 2023), kommande vårstädning samt för kommande ordinarie föreningsstämma i maj 2023.

Styrelsen fortsätter således med ambitionen att göra Brf Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Järvastaden.

Fortsatt god ekonomin i föreningen trots omvärldsutvecklingen

En strategisk översyn av föreningens ekonomi gjordes i samband med budgetarbetet för 2023 och föreningen har en fortsatt stabil ekonomisk situation. Styrelsen strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs. att undvika såväl minusresultat som stora överskott.

Vid det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att höja avgiften för varmvatten med fem procent från och med den 1 april 2023. Övriga avgifter är i nuläget oförändrade.

Följande avgifter har föreningen januari 2023:

Årsavgift lägenhet: 545 kr/kvm (medelvärde) oförändrad
Hyra garageplats: 890 kr/mån, oförändrad
Bredband: 210 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 68,33 kr/kbm Kommande höjning 5 %
1/4 2023
El: 3 kr/kWh oförändrad
Pantsättningsavgift: 535 kr (1 % pbb) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 338 kr (2,5 % pbb) justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift: 446 kr/mån (1/12*10 % pbb) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad

Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr (2023: 48 300 kr).

Ordinarie föreningsstämma den 31 maj

Styrelsen har lämnat i förvaltningsberättelsen för 2022 till SBC. Ordinarie stämma kommer att genomföras onsdagen den 31 maj kl. 19:00 i Jaktvillan.

Fundera gärna redan nu på om ni vill föreslå något till stämman. Motioner ska in senast den 1 mars 2023, se föreningens stadgar för detaljer.

Valberedningen

Valberedningen kommer nu att inleda sitt arbete med att ta fram förslag på styrelse för kommande år.

Brf Nattsländan är alltjämt en välfungerande och välorganiserad förening. Varje år försöker vi få in ett par nya i styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med och påverka vårt boende. Det är också viktigt med spridning i våra kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder.
Argumenten för att anmäla ditt intresse är egentligen tre:

 • du kan påverka din boendemiljö och förvaltningen av ditt boendekapital
 • du gör din insats i ett arbete där alla på sikt bör delta
 • du spar pengar åt oss alla genom att vi inte behöver betala dyrt för en extern styrelse

Alla medlemmar är varmt välkomna att lämna en intresseanmälan till valberedningen@brfnattslandan.se
Tänk då på att informera om ni har en utbildning eller erfarenhet som kan tillföra styrelsen större kunskap. Detta är dock inte något krav.

Föreningens budget 2023 är beslutad

Styrelsen är nu klar med budgeten för nästa år och har enhälligt fastställt budgeten för 2023. Vi strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs vi ska inte göra minusresultat men inte heller ett stort överskott.

Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen sedan tidigare beslutat om att höja årsavgifterna och garageavgifterna med fem procent från och med den 1 januari 2023.

Styrelsen kommer att noga följa omvärldsutvecklingen det första kvartalet 2023 och har, vid behov, god beredskap att ytterligare justera årsavgifterna under 2023.

Avslutningsvis kan det konstateras att föreningens ekonomi, trots omvärldsutvecklingen och därav föranledda kostnadsökningar, fortfarande är god.

Avtal med Laddaccess

Styrelsen har tecknat avtal med Laddaccess Sverige AB om elbilsladdare för våra garage. Beslutet omfattar omsättning av befintliga och installation av nya elbilsladdare i garagen.

Avtalet med Laddaccess innebär i korthet att Laddaccess bekostar och etablerar elbilsladdare i vår förening efter behov. Elbilsladdarna hyrs därefter ut till bostadsrättsägarna eller externa hyresgäster som önskar elbilsladdare genom ett avtal direkt mellan bostadsrättsägaren/extern hyresgäst och Laddaccess.

Med detta upplägg kan föreningen anpassa antalet laddare i garagen succesivt efter behov och föreningen behöver alltså inte investera i en fullskalig egenägd elbilsladdinfrastruktur.

Arbetet med att påbörja installationer förväntas börja efter årsskiftet under januari månad 2023. Fram till dess påbörjar styrelsen, i samarbete med Laddaccess, det förberedelsearbete som krävs för att installationsarbeten m.m. ska kunna genomföras.

Styrelsen återkommer i januari 2023 med mer information om hur uppgraderingen av elbilsladdarna ska hanteras rent praktiskt, priser m.m.

Kyla, mörker, snö och is

Mörkret är här och vi har även gått in i adventstider, vilket gör det extra mysigt att tända ljus.

Styrelsen vill påminna om aktsamhet med levande ljus, att alltid släcka ljusen när man lämnar rummet. Låt inte ljusen brinna ner för långt i ljusstaken, håll dem borta från gardiner och annat som lätt tar eld, samt kontrollera att brandvarnaren fungerar. Allt för att undvika olyckor i form av brand etc.

Även om kylan mildrar något just nu ber styrelsen er vara uppmärksamma och inte ställa upp entrédörren i onödan så att värmen försvinner ut. Det är vid de temperaturer vi har nu, +- ett par grader, som det kan upplevas kallt i lägenheten. Det beror på att luften oftast är fuktigare och därmed upplevs som kallare. Radiatorerna (elementen) ska inte luftas.

Styrelsen hoppas att vi kan fortsätta den fina traditionen i föreningen att vi alla hjälps åt att
sopa/skotta utanför våra portar. Vi vet sedan tidigare att det är många som gör detta
utan att bli påminda. Ju fler som hjälps åt desto lättare blir det och vi förhindrar vallar
av is/snö som kan hindra portarna från att stängas ordentligt. Dessutom minskar vi
risken för att någon halkar och gör sig illa.

Var lite extra uppmärksam på parkeringsreglerna/servicedagarna för att ge
snöröjningen en chans att göra sitt jobb ordentligt. Skulle de missa att ploga/sanda,
på gatan eller trottoaren gör du en felanmälan till Solna Stad som är ansvariga för
snöröjningen.

Tänk också på att det är du som medlem som ansvarar för att din balkong/terrass
hålls fri från snö/is. När du snöröjer se till att du inte kastar snön på din grannes
balkong/uteplats.

Avgifter aviseras månadsvis från 2023

Boende som betalar sin avgift månadsvis kommer från 2023 att få en avi varje månad, till skillnad från i dag, när det går ut tre avier samtidigt för varje kvartal. För de föreningar som använder sig av IMD (vilket vår förening gör), fördelas förbrukningen av el och varmvatten månadsvis framöver.

Med en avi varje månad minimerar SBC risken att avgiften betalas in på fel avi, vilket i sin tur minskar antalet betalningspåminnelser för föreningens medlemmar.

Har du fått avier med dubbla rader?
Då kan ni bortse från den. Om avgiftsavin innehåller dubbla rader, det vill säga att du debiterats för samma sak två gånger, kommer en ny avi att skickas ut senast 21 december 2022. SBC ber om ursäkt för felet.

Varför blev det så hög kostnad för avgiftsavin januari 2023?
SBC avisering för januari 2023 som skickades ut i veckan har alla i föreningen fått debitering av förbrukad el och varmvatten för perioden augusti, september, oktober och november 2022.

Detta på grund av övergången till månadsavisering istället för kvartal, och SBC har valt att göra all justering för denna period på en månad. Framöver kommer förbrukad el och varmvatten debiteras med en eller två månaders eftersläpning.

På avin för februari 2023 som skickas ut i början av januari 2023 kommer sannolikt debitering av förbrukad el och varmvatten för december och januari 2022.

Styrelsen beklagar att SBC valt att göra justeringen i just januari 2023 som oftast är den ”fattigaste” månaden och justeringen genomfördes utan att informera styrelsen.

SBC kundtjänsts öppettider i jul
23 dec           07.00–17.00
24–26 dec     STÄNGT
27–30 dec     07.00–17.00
31 dec–1 jan  STÄNGT
2–5 jan          07.00–19.00
6 jan              STÄNGT

Från 9 januari 2023 har SBC öppet som vanligt.