Höst!

Det har varit lite tomt i föreningen i sommar så vi önskar alla välkomna hem efter semestrarna.

Hösten är här, med inslag av förhoppningsvis härliga soliga höstdagar. Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren och rivstartat sitt arbete. Genomgång av avtal, föreningens underhållsplan, avtal, krediter, hantering av nycklar, rutiner mm.

I oktober kommer vi möjligen att genomföra föreningens höststädning, och styrelsen återkommer i så fall med exakt datum. Det blir ett gyllene tillfälle att träffa nya och gamla medlemmar i föreningen, och delar av styrelsen.

Uppdatering: Rapport från ordinarie stämma den 16 juni

Den 16 juni genomfördes årets ordinarie föreningsstämma utomhus vid Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2020.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Arvordet  höjdes för styrelsen och valberedning. Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag med ett tillägg med ytterligare en suppleant. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Den nya styrelsen har idag den 21 juni konstituerat sig:

Ekonomi/kassör: Max Johansson (58)
Ledamot: Richard Stenros (60)
Vice ordförande: Kristian Funk (58)
Ordförande: Foad Hammouni (58)
Sekreterare: Jonas Ridderstedt (60)
Suppleant: Daniel Sundqvist (58)
Suppleant: Nathalie Khello (58)

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete efter sommaren.

Grillning

Grillsäsongen är här!

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.