Full fart framåt!

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten inom föreningen är startade. Sedan förra mötet har dessvärre Nathalie Khello (suppleant) på grund av personliga skäl slutat sitt arbete.

Styrelsens fokus just nu är pågående dialog och reklamation på byggnaderna gentemot Skanska via fastighetsjurister hos Fastighetsägarna vilka företräder föreningen inför att den 10-åriga ansvarstiden för byggnaderna, ”byggfelsförsäkringen”, som går ut i juli 2022.

Sannolikt kommer styrelsen att genomföra en statusbesiktning av byggnaderna (inte i lägenheterna då den garantin redan gått ut) av de eventuella fel och brister som föreningen vill utreda vidare samt arbetena som omfattas av pågående 10-åriga ansvarstiden för byggnaderna. Detta arbete påbörjas i februari.

Styrelsen arbete även med olika åtgärder efter OVK-besiktningen i höstas och har även startat planeringen för kommande ordinarie föreningsstämma, sannolikt i maj eller juni. Vidare förbereder styrelsen övertagandet av garagen från Skanka som sker den 1 juli 2022.

Fundera på om ni vill föreslå något till ordinarie föreningsstämma, motioner ska in senast den 1 mars.

Styrelsen fortsätter således sin ambition om att göra Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Solna.

Valberedningen

Valberedningen har inlett sitt arbete med att ta fram förslag på styrelse för kommande år.
Brf Nattsländan är en bra fungerande förening där mycket är välorganiserat.

Varje år försöker vi få in ett par nya i styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med och påverka vårt boende. Det är också viktigt med spridning av våra kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder. Vi har t.ex. få tjejer/kvinnor i arbetet.

Argumenten för att anmäla ditt intresse är egentligen tre;

  • du kan påverka din boendemiljö och förvaltningen av ditt boendekapital
  • du gör din insats i ett arbete där alla på sikt bör delta
  • du spar pengar åt oss alla genom att vi inte behöver betala dyrt för en extern styrelse

Alla medlemmar kan lämna en intresseanmälan till valberedningen@brfnattslandan.se

Tänk då på att informera om ni har en utbildning eller erfarenhet som kan tillföra styrelsen större kunskap. Gör en anmälan även utan någon erfarenhet om ni är intresserad.

Resultatet av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)

Styrelsen vill tacka alla för gott samarbete i samband med OVK. I princip har vi en godkänd OVK och det resultatet kommer nu att skickas till Solna stad enligt lag.

Det är några lägenheter som kommer att få återbesök efter OVK, och kanske redan fått besök?

Det är några forceringsspjäll i köken som var trasiga samt att det saknades några ”käglor” i köksdonen/ventilen. Detta ska åtgärdas för fullgod funktion och godkänd OVK. Booverket (företaget som genomförde OVK) och Loudden kommer att ordna med detta i berörda lägenheter. Dessa kommer att aviseras i god tid innan arbetet ska utföras.

Grillning vintertid och på inglasade balkonger

Föreningen har mycket tydliga regler gällande grillning i våra stadgar, trivselregler och hemsida.

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas.

I vår förening får bostadsrättshavaren grilla med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats (se rekommendation och bestämmelse om balkongen är inglasad).

Om balkongen är inglasad får gasolgrill användas men då måste glasrutorna var öppna helt så att bostadsrättshavaren inte själv ska drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte kan ventileras bort.
Notera också brandrisken i en inglasad balkong.

Styrelsen rekommenderar att endast elgrill används i inglasade balkonger och att gasolbehållaren inte får överstiga 5 liter.

Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.

Nya tider för portkoden

Styrelsen beslutade på senaste mötet om att förlänga öppettiden för portkoden till 22:00, d.v.s. förlänga med 1 timma jämfört med idag. Motiveringen är att de flesta budbolagen kör ut till kl 22:00 och det skulle underlätta speciellt under pågående pandemin. Den nya tiden för portkoden gäller från och med 1 februari.

Nya snöskyfflar

Styrelsen beslutade på senaste mötet om att ersätta dagens snöskyfflar i trapphusen till nya snöskyfflar av modell bättre (d.v.s. i stål så man även får bort isen). Styrelsen kommer även att utöka antalet till två i varje trapphus d.v.s. i båda entréerna vid framsidan och baksidan.

Sannolikt kommer detta att genomföras inom kort, men beroende på upphandling och hur länge vintern håller i sig kan det dröja till nästa vintersäsong.